Teknisk opmåling

Vi opmåler i større og mindre skala

Opmåling bliver anvendt til en lang række opgaver indenfor ejendoms, industri- og infrastrukturområdet. Data fra opmåling anvendes som projekteringsgrundlag af arkitekter, ingeniører og entreprenører i både store og små private og offentlige projekter.

Vi benytter os af og holder os opdateret på den nyeste teknologi, så vi bevarer vores position som din foretrukne og faste samarbejdspartner.

Til teknisk opmåling udfører vi bl.a.:

 • Opmåling af eksisterende forhold til projektering af infrastruktur, tekniske anlæg, byggeri eller landskab.
 • Opmåling til fastlæggelse af skellet mod nabo, veje og stier
 • Opmåling til terrænmodellering (fladenivellement)
 • Afsætning af veje, anlæg, brønde og geotekniske boringer
 • As built-opmåling / dokumentation af f.eks. bygninger
 • Projekteringsgrundlag (2D eller 3D) afleveres i Microstation format (dgn), AutoCAD (dwg) eller øvrige formater

3D scanning med stor præcision

3D laserscanning er en effektiv og præcis metode til kortlægning af bygninger, infrastruktur, tekniske anlæg og øvrige relevante objekter. I den indledende del af projektet leverer CK Land den rette rådgivning for at sikre, at slutproduktet svarer til kundens behov. På baggrund af den indledende dialog foretages valg af udstyr og metode.

Vi tilbyder 3D laserscanning af:

 • Bygninger til renovering eller ombygning
 • Bygninger til udarbejdelse af etageplaner, facadeopstalter eller snit tegninger
 • Bygninger til arealopgørelse / beregning
 • Veje, industrielle faciliteter og anlæg til projekteringsformål
 • As built-dokumentation af udført arbejde eller løbende kontroller – både hvad angår byggeri, vej og anlæg.
 • Analyse ved sammenligning af projekteringsgrundlag og 3D laserscanning
 • Afleveres som:
  • BIM format (LOD 100 – 500) i revit format
  • 2D eller 3D CAD format
  • 3D punktsky format (recap, las eller e57)
  • Øvrige relevante format

Dronen giver dig et forkromet overblik

Har du brug for et hurtigt og detaljeret luftfoto af projektområdet, eller har du behov for løbende at følge med i udviklingen på byggepladsen? Med vores droner har vi et effektivt kortlægningsværktøj.

Dronens flyverute programmeres af vores erfarne dronepilot, og indenfor et par dage efter flyvningen er der genereret et georefereret luftfoto (tilpasset et koordinatsystem) samt en terræn- og højdemodel.

Brug af dronen kan anvendes til:

 • Løbende kortlægning af en byggeplads til monitorering af fremdrift
 • Opmåling af større arealer som f.eks. områder til planlagt ejendomsudvikling, naturområder, grusgrave m.v. Resultat kan bl.a. anvendes til beregning af jordmængder
 • Foto eller videodokumentation af bygningsmasse inden, under og efter renoveringsarbejde
 • Foto eller videoinspektion af bygninger, master, skorstene og tårne

Kontakt os for en uforpligtende snak

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden.

Ring eller skriv til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

(+45) 45 81 07 35
ck@ckland.dk
LinkedIn